Yaşayan Değerler Eğitimi

Okulların temel misyonlarından biri de insan ilişkilerinin sevgi, dürüstlük, karşılıklı güven, işbirliği ve saygı üzerine kurulması, etkin ve güvenilir bir öğrenme ortamı yaratılmasıdır. Okullarımız olumlu davranışları oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklara yaşantısal olarak öğrenme fırsatı yaratmak için farklı eğitsel rehberlik programları planlar ve uygular. Okul öncesi eğitimden başlayarak yaşamları boyunca çocuklarda olumlu davranışları kazandırmak ve etkin davranış yönetimini oluşturmak amacıyla okulumuzda ‘Yaşayan Değerler Eğitimi’ programı geliştirilerek uygulanmaya başlanmıştır.

Programla ulaşılması hedeflenen amaçlar aşağıda sıralanmıştır:

İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek.

Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, demokrasi, adalet, işbirliği, eşitlik, aile bağlılığı, bağımsızlık, barış, duyarlılık, iyimserlik, sorumluluk vb temel değerleri bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerine uygun kazanmalarını sağlamak.

Çocukların farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak.

Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitimde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir.

 

Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması, dürüst olma , nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

 

Bu 12 anahtar değer:
İşbirliği
Özgürlük,
Mutluluk,
Dürüstlük,
Alçakgönüllülük,
Sevgi,
Barış,
Saygı,
Sorumluluk,
Sadelik,
Hoşgörü,
Birlik
olarak belirlenmiştir.

Neredeyiz ?

Kazım Karabekir Mahallesi
Erden Sokak. No: 20/1
Duruşehir / İlkadım / Samsun

İrtibat Telefonlarımız
E-Posta

info@remidaokulum.com