Atölyelerimiz

Drama Atölyesi

Drama atölyesi çocukların sosyal gelişimlerini destekler. Sözel ve bedensel ifade iletişim kurabilme, anlama-dinleme kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırır. Çocukların hem yaratıcılıklarına hem de düşünsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlar.

Okul öncesi döneminde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır. Çocuklar hayali ve gerçek yaşantılar ile davranışları arasında fiziksel ve bilişsel bağlantılar kurabildikçe, taklit becerileri gelişmekte ve oyuna dönüşmektedir. Oyun , çocuk eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yetişkinlerin düşündükleri gibi boş vakit geçirme değil , çocuklar için en doğal öğrenme ortamıdır. Çocukların yanlış yapma, eleştirme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmesini sağlar.

Işık Atölyesi

Işığın varlığı hayat için önemlidir. Işığın etkileyici bir özelliğe sahip olduğu yaşadığımız deneyimlerde edindiğimiz bir bilgidir.  Işık Atölyesi deney ve araştırma yeridir. Işığın farklı şekillere büründürülmesiyle oluşturulan çevrede ışığın farklı formları izlenebilir. Işık ve gölgenin kullanılması çocukta  ilgi ve merak uyandırır. Aynı zamanda yaratıcı özelliklerini geliştirme, araştırma duygusunu uyandırma etkisine sahiptir. Çocuğa bilimi öğretmenin farklı bir yeridir. Tepegöz,projeksiyon,çeşitli ışık materyalleri ve farklı eğitsel materyallerin detaylı incelenebilmesini ve açık uçlu oyunları destekleyen, Reggio Emilia temelli okulların vazgeçilmezlerinden ışık masası, çocukların duyusal bütünlüklerini oluşturabilmeleri, akademik beceriler geliştirmeleri ve bilimsel keşiflerini gerçekleştirmeleri için okulumuzda kullanılır.

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi
* Hızlı ve doğru karar verme,
* Zaman yönetimi,
* Planlı hareket etmeyi öğrenme,
* Sonraki hamleleri düşünme, öngörme ve olasılıkları hesaplama yetileri,
* Kaybetme ve kazanma duygularını kontrol etme,
* Grup oyunlarında kaynaşmayı ve işbirliği alışkanlığı,
* Kendi sınırlarını keşfetme,
* Yaratıcılığı geliştirme,
* Konsantrasyonu artırmayı sağlar.

Müzik ve Resim Atölyesi

Uzman Eğitimcilerimiz çocuklarımıza teknik bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri alırlar.

SPOR ODASI

Jimnastik antrönörü eşliğinde çocuklarımızın fiziksel aktivitelerin yapıldığı çalışmalardır.

Neredeyiz ?

Kazım Karabekir Mahallesi
Erden Sokak. No: 20/1
Duruşehir / İlkadım / Samsun

İrtibat Telefonlarımız
E-Posta

info@remidaokulum.com